Prodaja zemljišta

Snižena cijena

5.000,00 €

11.000,00 €
ID: 598-1
Šuma, livada, pašnjak - Proplanak podno Male kapele

Podtip: Šuma

Lokacija: Saborsko, Lička Jesenica

Površina:
20.000,00 m²

3.435,00 €

ID: 634-1
Parcela na brdu iznad rijeke Dobre

Podtip: Šuma

Lokacija: Vrbovsko, Gomirje

Površina:
3.435,00 m²
Snižena cijena

22.849,00 €

27.418,80 €
ID: 602-1
Gorski kotar, šuma u Kamenskom

Podtip: Šuma

Lokacija: Vrbovsko

Površina:
22.849,00 m²

17.264,00 €

ID: 430-1
Gorski kotar -povoljno

Podtip: Šuma

Lokacija: Bosiljevo

Površina:
17.264,00 m²

25.518,00 €

ID: 923-1
Šuma površine 17012 m2 u Gorskom kotaru

Podtip: Šuma

Lokacija: Vrbovsko, Osojnik

Površina:
17.012,00 m²

4.000,00 €

ID: 899-1
Jelova šuma i oranica površine 4805 m2

Podtip: Šuma

Lokacija: Plaški, Pothum Plaščanski

Površina:
4.805,00 m²

4.000,00 €

ID: 574-1
Sjeverna Lika - 13 170 m2 šume i livade

Podtip: Šuma

Lokacija: Saborsko, Lička Jesenica

Površina:
13.170,00 m²

35.000,00 €

ID: 82-1
Sjeverna Lika - jelova šuma - 8588 m2

Podtip: Šuma

Lokacija: Plaški, Latin

Površina:
8.588,00 m²