Prodaja zemljišta

8.000,00 €

ID: 520-1
Sjeverna Lika - livade i oranice

Podtip: Poljoprivredno zemljište

Lokacija: Plaški, Janja Gora

Površina:
14.666,00 m²

10.000,00 €

ID: 1461-1
Plodna oranica u Otoku oštarijskom

Podtip: Poljoprivredno zemljište

Lokacija: Ogulin, Otok Oštarijski

Površina:
9.255,00 m²

13.737,00 €

ID: 1280-1
Ravna gora - Poljoprivredno zemljište - prodaja

Podtip: Poljoprivredno zemljište

Površina:
4.579,00 m²

50.000,00 €

ID: 709-1
Gorski kotar - 25000 m2 livade i oranice

Podtip: Poljoprivredno zemljište

Lokacija: Vrbovsko, Gomirje

Površina:
25.000,00 m²

16.000,00 €

ID: 469-1
300 metara obale rijeke Dobre na 4381 m2 zemljišta

Podtip: Poljoprivredno zemljište

Lokacija: Ogulin

Površina:
4.381,00 m²

8.000,00 €

ID: 957-1
Sjeverna Lika - parcela površine 4793 m2 na brdu ponad jezera

Podtip: Poljoprivredno zemljište

Lokacija: Saborsko, Blata

Površina:
4.793,00 m²

3.000,00 €

ID: 1443-1
1252 m2 zemljišta pored Ogulina

Podtip: Poljoprivredno zemljište

Lokacija: Ogulin, Turkovići Ogulinski

Površina:
1.252,00 m²

12.000,00 €

ID: 1179-1
4000 m2 pored rijeke Kupe

Podtip: Poljoprivredno zemljište

Lokacija: Bosiljevo, Pribanjci

Površina:
4.000,00 m²

14.877,60 €

ID: 1224-1
2,5 hektara šume livade i oranice nedaleko Ogulina

Podtip: Poljoprivredno zemljište

Lokacija: Ogulin, Popovo Selo

Površina:
24.796,00 m²